Asetus ja vaatimukset ovat samat oli kyseessä ympärivuoden asuttu tai vain osan vuodesta käytetty vapaa-ajanasunto. Ainoa millä on merkitystä on syntyvien jätevesien määrällä ja kuormituksen määrällä.

  1. Mikäli kiinteistöllä on vesikäymälä ja käymälän jätevedet johdetaan jonnekin muualle kuin umpisäiliöön, on hyvin todennäköistä että jätevesien käsittely ei vastaa asetuksen vaatimuksia. Kiinteistölle on tehtävä selvitys jätevesien käsittelyn nykytilasta 1.1.2006 mennessä - katso "Jätevesijärjestelmän selvitys" -kohdasta. Jätevesien käsittely on saatava asetuksen vaatimusten tasolle 1.1.2014 mennessä. Siirtymäaikaa ei ole, mikäli kiinteistön jätevesillä aiheutetaan terveydellistä tai ympäristönsuojelullista haittaa. Katso lisää asiasta "Järjestelmän uusiminen" -kohdasta.

  2. Mikäli kiinteistöllä on vedetön käymälä esim. huussi, ja vedet kannetaan taloon tai kiinteistöllä syntyy muuten vain vähäisiä määriä jätevettä (ei saa sisältää käymälän jätevesiä), ei asetus koske kiinteistöä muuten kuin selvityksen tekemisen osalta. Selvitys jätevesien käsittelyn nykytilasta on tehtävä 1.1.2008 mennessä.

  3. Jos taloosi on myönnetty rakennuslupa 1.1.2004 jälkeen, on jätevesijärjestelmän vastattava asetuksen vaatimuksia rakennustöiden valmistuttua ellei kohta b) päde.