Uudisrakentamisen yhteydessä on aina rakennetava jätevesiasetuksen vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä - katso lisää "Järjestelmän valinta" -kohdasta.