Talon remontoiminen voi aikaansaada sen että myös kiinteistön jätevesijärjestelmä on uudistettava asetuksen vaatimukset täyttäväksi. Tällainen tilanne voi syntyä kun tehdään merkittäviä muutoksia joilla vaikutetaan kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrään ja laatuun. Tällaiset toimenpiteet ovat yleensä jo sellaisia, jotka vaativat kunnan myöntämää rakentamisen luvitusta.

Suuret maansiirto-, muutos- ja korjaus työt pihalla voivat olla sellaisia että samassa yhteydessä kannattaa uusia myös jätevesijärjestelmä.

Jos lähdet uudistamaan myös jätevesijärjestelmääsi siirry kohtaan "Järjestelmän valinta".