Selvityksellä tarkoitetaan vapaamuotoista kirjallista selvitystä jätevesien käsittelyn nykytilasta kiinteistöllä. Selvityksen liitteenä tulee olla mm. kartta/hahmotelma/asemapiirros kiinteistöstä ja siinä tulee käydä ilmi jätevesien kannalta ollennaiset asiat, kuten mm. käsittelyjärjestelmän ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnit. Kunnat ovat laatineet lomakkeita helpottamaan selvityksen tekemistä, joten lomakkeita kannattaa hakea suoraan kunnasta. Osa kunnista haluaa myös kopion tehdystä selvityksestä. Selvitystä säilytetään kiinteistöllä ja pyydettäessä esitetään kunnan viranomaiselle.

Selvityksen saa tehdä kuka tahansa, mutta ammattilaisen käyttö selvityksen tekemisessä on hyvin suositeltavaa. Ammattilaisen tekemässä selvitykseen kannattaa pyytää kannanottoa siitä että täyttääkö kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä asetuksen vaatimukset. Hintaa ammattilaisen tekemälle selvitykselle tulee yleensä noin 100-300 euroa.

Jätevesijärjestelmän hoidosta, ylläpidosta ja huolloista kannattaa pitää kirjaa. Yksinkertaisimmillaan kirjanpito on ruutuvihko johon on kirjattu päivämäärät ja mitä milloinkin on tehty/havaittu ja ammattilaisen käynnistä on vielä kuitti varmenteena. Näin voidaan tarvittaessa helposti osoittaa että järjestelmää on hoidettu asianmukaisesti. Tällainen tilanne voi olla kiinteistöä myytäessä, kun halutaan näyttää että järjestelmää on hoidettu kuten kuuluu ja näin järjestelmällä on vielä pitkä elinikä edessä.