Olemassa olevaan tai alueelle tulevaan viemäriin liittyminen

Tekniikka

Pumpulla tai omalla painollaan viettoviemärinä. Jätevedet vesihuoltolaitoksen puhdistamolle puhdistettaviksi.

 

+ ja -

+ helppo hoitoinen

+ varma

+ ammattilaiset vastaavat jätevesien puhdistamisesta

+ viranomaiset valvovat puhdistustuloksia

- ei ole välttämättä halvin