Liittyminen vesihuoltolaitoksen viemäriin

Tekniikka

Alueelle perustettava osuuskunta tms. rakentaa alueelle verkoston, joka liitetään olemassa olevan vesihuoltolaitoksen verkostoon yleensä pumppaamalla ja mahdollisesti osittain omalla painollaan viettoviemärinä. Jätevedet toisen vesihuoltolaitoksen puhdistamolle puhdistettaviksi. Verkostoa ylläpito alueella tai verkosto luovutetaan olemassaolevalle vesihuoltolaitokselle.

 

+ ja -

+ helppo hoitoinen

+ varma

+ ammattilaiset vastaavat jätevesien puhdistamisesta

+ viranomaiset valvovat puhdistustuloksia

+ alueelliselle ratkaisulle tuen saaminen valtiolta ja/tai kunnalta on helpompaa

- ei ole välttämättä halvin

- vaatii alueelta omaa aktiivisuutta ja

- vaatii alueelta puuhahenkilön tai henkilöitä

 

 

Alueen oma puhdistamo

Tekniikka

Alueelle perustettava osuuskunta tms. rakentaa alueelle verkoston ja oman puhdistamon. Puhdistamon ylläpidosta vastaa alue itse tai ostopalveluna tai joissain tapauksissa kunnan vesihuoltolaitos.

 

+ ja -

+ helppo hoitoinen - jos joku muu hoitaa puhdistamoa

+ alueelliselle ratkaisulle tuen saaminen valtiolta ja/tai kunnalta on helpompaa

- ei ole välttämättä halvin rakentaa

- vaatii alueelta omaa aktiivisuutta ja

- vaatii alueelta puuhahenkilön tai henkilöitä