Kun kiinteistöllä on tehty päätös lähteä eteenpäin järjestelmän uusimisessa ja on käyty läpi että vesihuoltolaitoksen verkosto tai alueen yhteinen ratkaisu ei onnistu on aika ottaa seuraava askel.

Oli kyseessä sitten oma tai yhteinen ratkaisu niin jätevesijärjestelmän uusimisessa on mukana aina vähintään kaksi erittäin tärkeää tekijää: hyvät ja ammattitaitoiset suunnittelija ja urakoitsija. He ovat kiinteistönomistajan tärkeimmät yhteistyökumppanit uusimisen edetessä.

Liikkeelle lähtemisen jälkeen seuraava askel onkin hankkia avuksi hyvä suunnittelija.

 

Hyvä suunnittelija:

-käy vähintään yhden kerran kiinteistöllä

-esittelee kiinteistönomistajalle kiinteistölle soveltuvat ratkaisuvaihtoehdot (täyttää sekä kunnan että asetuksen vaatimukset)

-vertailee soveltuvia ratkaisuja kiinteistönomistajan kanssa mm. huoltotarvetta ja käyttökustannuksia

-valitsee yhdessä kiinteistönomistajan kanssa kiinteistölle parhaan vaihtoehdon

-tehtyään suunnitelmat, varmistaa kunnasta että suunnitelma varmasti täyttää vaatimukset

-lähettää laskun kun suunnitelma on hyväksytty kunnassa osana tarvittavaa rakentamisen lupaprosessia

-maksaa 300-1000 euroa

-"säästää oman palkkansa takaisin"

 

Huonompi suunnittelija:

-ei käy tai ei tee mittauksia kiinteistöllä

-tarjoaa vain yhden valmistajan vaihtoehtoja (monilla valmistajilla on hyviä tuotteita, mutta eri tilanteissa paremmuusjärjestys vaihtelee)

-ei tunne kunnan vaatimuksia eikä vesihuollon kehittämissuunnitelmaa

 

Kun hyvä suunnittelija on hankittu, järjestelmät vertailtu ja yhdessä valittu, toimitetaan suunnitelma liitteenä tarvittavien rakentamisen lupapapereiden kanssa kuntaan. Luvan saamisen jälkeen voidaan suunnittelijan lasku maksaa ja ruveta hankkimaan hyvää urakoitsijaa.

 

Hyvä urakoitsija:

-tekee järjestelmän suunnitelman mukaan

-ymmärtää asiaa niin paljon että huomaa jos suunnitelmaan on lipsahtanut virhe - ja tällöin ottaa yhteyttä suunnittelijaan ja selvittää asian

 

Huonompi urakoitsija:

-ei rakenna suunnitelman mukaan vaan "Onhan näitä ennenkin tehty" -asenteella.

 

Urakoitsijan kanssa on hyvä keskustella tarvittavien materiaalien ja tarvikkeiden hankkimisesta ja sopia kuka ne hankkii.

Järjestelmän rakentamisen aikana kannattaa ottaa paljon valokuvia, jotta rakentaminen saadaan dokumentoitua. Valokuvista näkee jälkikäteenkin "maan alle" eli kuvat helpottavat mahdollisten ongelmakohtien paikallistamista.

Kun järjestelmä on valmis ja otetaan käyttöön, alkaa kiinteistönomistajan ylläpito ja järjestelmän oikea käyttö, jolla varmistetaan järjestelmän toimivuus ja pitkä ikä.